Euver de revuuj

Revuuj Lèntjheuvel

Euver de Revue

De revue vindt om de 2 jaar plaats in principe de laatste 2 weekenden van maart.
De tekstschrijvers beginnen met hun werkzaamheden in september, 1,5 jaar voorafgaande aan de voorstellingen, met het uitwerken van een rode draad en de nodige ideeën.  In januari wordt de Rode draad gepresenteerd aan alle leden. In de periode januari t/m juni werken de regisseurs de teksten verder uit tot een geheel.
Vanaf september beginnen dan de daadwerkelijk oefenavonden. 2 avonden in de week – op maandag en woensdag, is ‘t Volkshoes bezet met spelers, schilders, decormensen, kledingdames, dansgroepen en noem maar op. Samen in één gebouw om er samen weer één groot spektakel van te maken. Tot en met maart ziet men dan de revue groeien van een “leesrepetitie en een lapje stof” tot een geweldige show met dans, sketches en muziek.

Historie

’t Waor eind 1985 wiej Sjeng Ronckaerts zeëliger in de kantine van FC Lènjen-heuvel tweë persone benaderde mit ’t verzeuk ’n poging te doon, de ter ziele gegange revuujs van ’t LHT nuuj laeve in te blaoze.
Hae benaderde de “meisters” Herman Geenen en Jo Stevens, die allebei op dat moment al hun sjpaore houwe verdeend  mit ’t sjrieve van dialeksjtökke. Diej tweë besjlaote toen dees oetdaging aan te wille gaon, me vroge de derde meister Peter Geenen zich biej hun aan te sjlete. Eësj woorte alle vereniginge aangesjreve òm luuj te levere, diej op ein of angere meneer wouwe mitdoon. Dat leverde zoa’n hònderdvieftig man op. Dus koosj begin 1986 gesjtart waere mit plennning en sjriefwerk. Me bedach toen ’n kònsep, wat tot op vandaag nog gehandhaaf is en wat tot de greuj van ’t enorme sukses haet biejgedrage : sjpele op tweë podia! Op ’n klein buun in de zaal woort de “roaje draod van ’t verhaol” neergezat en alle belaevenisse lepe dan door op de groate buun. Zoa woort ’n enorme vaart in dit revuujsjpektakel gebrach. De roaje draod in diej eësjte revuuj waor de Blomemert ròndjòm ’t monument.

 

16: Van (f) awt nao nuuj! (2017)

’t Zal zeker nemes ontgaon zeen mer bènne ’t gezelsjap mer 2016/2017 waor veur òs gezelsjap turbulent jaor. ‘t Sjriefproces moosj opnuuuj waere hervat. Mit eine groep ervaare luuj is in begin februari 2016 gesjtart mit ’t sjriefwerk en bedengke. (13 maondj veur de oetveuring, wat normaal ruum 1,5 jaor veur de oetveuring is)

De belangriekste luuj dao-in woare Desy Mercks en Willy Penders. Dees twee vròluuj durfde de gok aan òm veur de Lèntjheuvelse gemeinsjap ein nuuj revuuj op papier te kriege, en mit Succes!

Op 31 maart jl. gòng de premiere van de nuuje revue van sjtart. ’t Ein en anger sjpeelde zich aaf taege de achtergòndj van ’t Hotel van Famillie de Rooij. De doldwaze famillie haet de luuj van de Lèntjheuvel en auch wiet daoboete ruum 4 oer langk getrakteert op:

Sketsj, zangk, dans, leegeffekte, sjoane meziek en soms auch ontroerende momènte. Wat eine knaller waor, waor de sketsj van Sjoume en zjweite, woobiej ein kiekske in de welness centre van ’t Hotel woort gegaeve aeve als Sjors en Sjeer en Tonia en Truij…. Die mit hun dialogen de zaal plat kreege

Auch ’t augverblenjende sjlòt dat zich aafsjpeelde in Mexico waor weer ein daverend succes. 7 veursjtellinge woovan 4 oetverkochte aovende, en ein aovend veur de luuj mit ein beperking waore bewees dat ruum 2250 luuj genaote höbbe van eine bòntje aovend.

’t gezelsjap geit noe weer wiejer wirke aan de 17e revuuj die in maart/april 2019 in première geit!

15.: Zoa Gefiks (2015)

 

In mieërt 2015 besjtòng de roaje draod oet ein klussebedrief: Zoa Gefiks. Dat de klus neet zoa mer gefiks waor bewees weer dat de kleijinggroep zich van ziene bèste kantj houw laote zeen in de sjlot saene. Jeder wirkgroep sjteeg weer baove zichzelf oet, en auch noe weer waor de Humor de roaje draod in de revuuj. D’r woort get aafgelache taege geweldige dekaors en sjitterende leegeeffekte. veural de saene van de Ouw Kollenie, deeg mènnige bezeuker ein traonke wegpinke.

’t Waor weer ein feit, dat auch mit nuuje sjpelers dees 15e revuuj tot ein sukses koosj waere geraekend. In dees revuuj geit d’r heël get mis, wat deils te wiete is aan de twiefelechtige deskundigheid van ’t personeel en deils aan de klusse diej ze veurgesjoteld kreege… Biej klussebedrief “Zoa gefiks” koosj me namelek terech veur elke saort klus. Geer kènt ‘t zoa gek nog neet bedèngke of de klussers van ’t bedrief kaome in aksie. Daodoor kreege ze te make mit de meis idiote opdrachte en dat is mit verantwoordelek veur ’t feit, dat ze dèks geine raod weite wiej ze ‘t moosjte aanpakke. Auch dees Lènjtheuvelse revue waor ein daverend sukses.

14. : ram verknip (2013)

In de Zomer van 2012 kreege veer ’t berich dat òzze vaste mitdèngker, regiseur en drievende krach achter de revue, Frans Derhaag waor euverleeje. Me wou weer allemaol door mit de Lèntjheuvelse revue, mer d’r moosj ein nuujt regieteam opgezat waere. Jo Stevens dae same mit Wim Janssen, Jan Scheeren en Kevin Noblesse de 14e revuuj houw bedach. Dit team waor same mit alle angere 100 vriewilligers in mieërt 2013 d’r in gesjlaag ein wervelende revuu oppe plangke te brènge. Alle ruum 100 vriewilligers wirkte aan dees produksie mit. ’t Thema sjpeelde zich dees reis aaf in de kapperszaak van Els en Ron oppe Bloomemert. Mit väöl humorvolle sketsjtes en sjoane zangk, woort dees revuuj door de luuj auch weer good òntvange. Veural de saene van Fred en Ed aan ’t beffet, biej ’t kefee van Lompe Lei, sjloog auch noe good aan. Wiejer de sjlotsaene mit ’t verkoupe van ’t kloaster waor auch noe weer ein daverend sukses, mede door de keus van de meziek van Huub Lemmens. ’t Waor duudelik: de Lèntjhevuelse revuuj waor nog lang neet klaor òm d’r mi te sjtòppe. En zoa koosjte ruum 2600 man weer geneete van ein daverende revuuj, woobiej de kritiese recsesent waal baove de recensie kopte: Revue Lindenheuvel, mag iets Lindeheuvelser. En dao woort in 2015 auch opnuuj hel aan gewirk!

 

13. : Geach mit eine lach (2011)

Op waeg nao ’t 25-jaorig jubileum is de derteënde revuuj op de plangke gebrach. Veur 7 daag kreeg de Lèntjheuvel zien eige plisseburo, dat door de korpsbeheerder van deze regio geprizzenteerd zal waere aan de wiekbewoners. Dit plisseburo vormp natuurlek de roaje draod in dees revuuj, dat kwa bezètting oet nogal get mafkeze besjteit. Sjriever Jo Stevens haet zich daoveur laote inspirere door de films van “Police Academy”, wo-in ’n sjtèlletje maffe plisse in de meis gekke situwasies terechkòmme. Zoa zal me ’n algeheële verkeërskontrolle mitmake, eine inval in ’t kamp mitbelaeve, eine euverval in ’n snackbar zeen plaatsvènge, ’n rechszaak biejwone en nog tal van veurvalle belaeve op ’t plisseburo zelf..

 

12. : Effe droet (2009)

Korte trukblik op de zoa suksesvolle twelfde revuuj “Effe droet” van 2009, wo alles drejde òm ’t LAP oftewaal Lènjenheuvel Air Port. In dees revuuj zeen alle wirkgroepe baove zichzelf oetgegreujd : zangk, meziek, dans, dekaors, kleijing, attribute, leeg, geluid en neum mer op, ’t waor klasse. ’t Publiek waor ’t d’r mit eins : ’t waor weer ’n geweldige Lèntjheuvelse revuuj, wo-in väöl gelache en daobiej auch genote woord van prach en praal. Euver ’t heël imponerende sjlot wurd noe nog door de luuj gekald. Alle sjpelers en zelfs medewirkers oet de wirkgroepe  sjtònge in ’t sjlot op de buun in sjitterende kostuums oet de tied van Cleopatra es keizerin van Egypte. Door de prachtige meziek, geweldige dans en ’n enorme kleureprach kreeg  dees revuuj ’n daverend sjlot

 

11. :   ’t Houw gekènd (2007)

Meërt 2007. Alweer de èllefde revuuj. De zaalbuun waor òmgetoverd tot ’n geraasj, diej door tweë bure en collega’s es laboratorium woord gebroek. Bekans veer oer langk höbbe veer de luuj laote sjatere mit knatsjgekke avonture van diej bure en hun familielede. Daobiej sjpeelde auch de Poolse vriendin van Janosz, Anoeschka, ’n belangrieke rol. Jederein kalt noe nog euver de lif, ’n saene wo-in ’n lif kump vas te hange en wo Janosz en ’n pòtsvrouw kòmpleet oet hunne bol gaon. Väöl lof mochte krege veer toegezjwejd mit de saene  “De Senior Vikings”, wo ouwtjes ’n hangplek houwe ingenòmme, diej de jeug weer kaom truk eise. Dit massale samezeen kreeg ’n fantastiese oetsjtraoling door de geweldige dans- en zangnummers. Auch nao de pauze weer volop humor biej de zjwangersjapsgimnastiek van zjwangere mansluuj en es Sjeng ’n hersesjpeuling krig toegedeend en dan geit zjwerve. Es door toedoon van de kènjer ’n proof mislök, wurd de sjlotsaene ingeleid mit ’n eige sprookje, dat zich aafsjpeelt in Gallië. Prakties jederein houw ’t nao aafloup euver de samezangk aan ’t sjlot, wat ’n aafsjpegeling waor van de sjpas en de bandj diej òs revuujgezelsjap op dees meneer oetsjtraolde.

 

10. :   ‘t Zit ‘m in de géne (2005)

Meërt 2005. De luuj krege dits reis ’n zölderkamer van eine boerehaof veur- gesjoteld, wo tweë breurs, Hoebaer en Lambaer, dèks verbleve veur hun geza- meleke hobbies : ’t verzamele en bekieke van familiefoto’s. Alle verhaole diej daobiej loskaome belaefde ’t publiek mit oppe groate buun. Veural wiej Lambaer aan de kènjer van zien zöster ( diej auch oppe boerehaof woonde) vertèlde, dat hae sjilder waor gewaes en biej eine hoesarts veur dokter houw opgetraoje, wiej dae woord weggerope. ’t Hoagtepunt van deil 1 waor absoluut de saene van ’t OLS, ’t Ouwt Lèntjheuvels Sjöttefeës. Nao de pauze daalde eine ( veròngelökde) drieling vanoet de hemel neer, òmdat ze van Petrus nog eine daag nao de Lèntjheuvel mochte trukgaon. De recensent van ’n waekblaad sjreef hiejeuver: “Dit is op zich al een bijzonder gegeven en ook de uitwerking ervan steekt goed in mekaar”. Van ’t verhaol van de aan drank versjlaafde köster en de prachtige heiligebeelde diej tot laeve kòmme, höbbe toen auch väöl luuj genaote. Auch kreeg dees revuuj weer ’n daverend sjlot : de revuujdansers dansde  “The
Lion King “ mit live-zangk van Joyce Tiggelovend. Hiejmit brachte veer, v’r citere weer oet ’t artikel, “de zaal in extase”.

 

9. :   ’t Wurd absurd (2003)

D’r woord vasgehouwte aan ’t idee òm de revuuj zoa’n driej waeke nao karneval op de planke te brènge, want väöl karnevaliste waore òs dao dankbaar veur. Zoa dus auch de neugende in meërt 2003. De roaje draod woord de oetgaeveriej van ’nuuts- en roddelblaad, “Klatsj”. De zaalbuun goof de aanblik van de redaksiekamer, van wo-oet de hoofredakteur zien opdrachte goof. De zjoernaliste moosjte heël get toesjtenj in Gelaen op de korrel numme, wobiej auch ’t publiek menigge keër eine sjpegel kreeg veurgehouwte. Me de absolute hoagtepunte waore toch de kraom “’n kadetje van Fredje”, wobiej 2 zjoernaliste ’t loodje lègke taegeneuver eine Amsterdamse koupman, de gewònne reis nao Zjwede, ’n les in logica en tot sjlot eine echte tapdans op “The Lord of the dance”.

 

8. :   Veer kènne gein grenze (2001)

De achste revuuj woord in meërt 2001 opgeveurd, veur ’t eësj nao de karneval. Dat bleek achteraaf eine gooje greep te zeen gewaes. De luuj waore dan weer tot rös gekòmme nao toch ummer ’n hektiese periode tösje nuujaor en karneval.
’t Publiek woord mitgenòmme op ’n boatreis, wobiej me gein grenze kènde. De eësjte aanlèkplaats waor Amsterdam en ’n opveuring oet de musical “De Jantjes” is ’n ònvergaetelek hoagtepunt gewore in ’t heële revuujgebeure. En neet in de lètste plaats doordat op livemeziek gezònge en gedans woord. Auch ’n bezeuk aan Buckingham Palace in Londen woord ‘ne topper, wo prins Charles de “guard” kump inspektere, wo-in ’n persiflage op ’n ek van “Mister Bean” verwirk waor. Dus d’r woord weer get aafgelache. ’t Sjlot waor – zoawiej dat gebroekelek is nao ’n kroes-  ‘t “Captains dinner”. ’t Woord aafgesjlaote mit ’t leed “Lèntjheuvel, mien paredies “, dat nog ummer tot ein van de sjoanste oet ’t revuujgebeure wurd besjtempeld.

 

7. :   Sjpot op Gelaen (1999)

De zevende revuuj woord in fibberwari-meërt 1999 opgeveurd mit es thema: de LOL, de Lokale Omroop Lèntjheuvel.
In dees revuuj zouwe nogal get Gelaen(mis)toesjtenj oppe korrel waere genòmme. Dae nuuje sjtudio moosj in dees revuuj waere ingezaegend, me òmdat de pesjtoar intösje in de hemel waor, moosj eine angere “hoagwaardigheidsbekleijer” veur dit gebeure waere gevònge. Vanoet Rome kaom de paus zelf mit eine groep nònne, die häöm (veural muzikaal) biej zouwe sjtaon. ’t Woord ’ne geweldig no-non-sens ek. Wat in de latere recensies es hoagtepunt woord geneump, waor de reis van tweë winnaars van ’n priesvraog nao eine sultan in ’t Verre Oaste.
Naodat ’t publiek houw kènnis gemaak mit eine ruulhanjel ( vrouw veur eine kemeël) , mit eine fakir op sjpijkerbèd en eine wervelende zjwaardedans, woord de doosj van de sultan bezònge.

 

6. :   Veer boere geweun wiejer (1997)

De zösde revuuj , in fibberwari-meërt 1997, brach ’t publiek nao eine boerehaof, wobiej de klein zaalbuun es boerekeuke waor ingerich, mit ‘ne heële houp antieke sjpulle, diej door de bewoners van eine Oud-Gelaender boerehaof ter besjikking waore gesjtèld.
’t Zouw eine topper waere, zoawaal in verhaol, aankleijing, fantasties dekaor en sjoan leedjes. Door ’t heële verhaol leep de verloving van eine boeresul Winand mit ’n nog sulligere boeredochter Trinke. Auch noe weer eisde òzze toenmalige pesjtoar Hein Pasing ’n hoofrol op, door op zien eige bekènde meneer vorm te gaeve aan de pesjtoar, dae diej tweë sumpele zeële op hun verloving kaom veurbereije. D’r woort get aafgelache in dees revuuj en taege de achtergròndj van ’t leuke thema, geweldig sjpel, sjitterende leegeffekte op de prachtige dekaors woord dit ’n ònvergaetelek sjpektakel. Auch in de media woord dees meining door bezunjer pozitieve recensies òngersjtreep.

 

5. :   Lèntjheuvel, hemel op aerd??!! (1995)

De viefde revuuj volgde in jannewari 1995, auch weer mit zös veursjtèllinge. En auch noe weer in ‘ne mum van tied oetverkoch. Intösje waor de eësjte revuuj-cd versjene mit èlf prachtige leedjes oet de veurgaonde revuujs. Auch diej woord door de luuj en media good òntvange : ’n kwaliteitsproduk opgenòmme biej Jan Theelen.
’t Verhaol sjpeelde zich noe aaf in ’t veurportaol van de hemel, wo Petrus es porteer beaordeilde, wae waal en wae neet door de hemelpaort nao bènne moch. Nog eine keër woorte de sukseskreasies oet de veurgaonde revuujs samegebrach, òm daonao veurgood in de hemel te waere opgenòmme. Dat waore Theike en Leike, Nöl en Piej en Mai Foddel. Veural ’t sjlot waor ’n fantasties kleurriek gebeure wo alle èngelekoare de heële buun völde, diej same weer ’n geweldig sjlotleed lete heuëre.

 

4. :   Oet ’n anger vaetje getap (1993)

De veerde revuuj in jannewari 1993 is tot de kattegorie “ònvergaetelek” gaon beheuëre. De roaje draod waor in dees revuuj de kaffee van ’t ouwt Volkshoes, dat in de jaore sevetig waor aafgebrend en in dees wiek ’n enorme sosjale, culturele en maatsjappeleke funksie houw gehad. Auch noe weer draafde ’t sukseskoppel van de vurrege revuuj, Nöl en Piej, weer op. Veur ’t eësj versjeen Mai Foddel, in ’n kreasie van ’n vregge en oerleëleke tante, op ’n veurtreffeleke meneer d’rneer gezat door Anita Peters. Me nog meë es dees taferele en alle angere prachtige saenes, woord dees revuuj
opgehange aan ’t augverblènjend Weense sjlot in fantastiese kleijing, taege de achtergrònd van ‘n prachtig Weens sjlot. Burgemeister Lurvink waor lyries en de beloaning veur ’t heële revuujgezelsjap waor get later de toekènning van de “Gelaen Award “, ’n òngersjeijing diej toen nog woort toegekènd aan ’n vereniging die Gelaen op ’n bezunjere meneer gepromoot houw. Veer houwe erkènning gevònje, auch al wied boete de wiekgrenze.

 

3. :   Gekeuvel oppe Lèntjheuvel (1991)

Dat waor de titel van de driede revuuj, gesituweerd ròndjòm ’n hoezeblok van veer “arbeidersweuninge”, diej zoa tieperend zeen veur òzze Lèntjheuvel. Gedreve door ’t sukses waore noe zös veursjtèllinge geplend in jannewari 1991.
Auch noe weer mochte veer òs verheuge in de euverweldigende belangsjtèlling van ’t publiek. Ze genote van de knatsjgekke belaevenisse van de bewoners en hun kènjer in de sjtraot. Tot ’t sukses van dees revuuj mochte besjlis ’t optraeje van de tweë wirkluuj van weuningvereiniging
“Thuis Best” ( Nöl en Piej, vertolk door Jan Scheeren en Lei Winkelmolen) en van òzze pesjtoar Hein Pasing geraekend waere. Dae lètste heel in zien eige rol es pesjtoar vanaaf de wal de luuj eine sjpegel veur ònger ’t motto : “’t Is knudde mit de kudde”.

 

2. :   Belaef wiej Lèntjheuvel laef (1989)

De tweëde revuuj ging in jannewari 1989 van sjtart ònger de naam : “Belaef wiej Lèntjheuvel laef”. Alles drejde in dees revuuj ròndj de belaevenisse van ’n gezin mit es opvallende figure de tweëling Theike en Leike. Oetgaonde van ’t sukses van de vurrige revuuj woorte vief veursjtèllinge geplend. Noe leep de verkoup vanaaf ’t eësjte moment gesjmeerd. De luuj waore laaiend entozias euver de belaevenisse van diej tweë (es matroze aangekleide) breurs en hun zösterke Berbke.

 

1. :    Laeve op de Lèntjheuvel (1987)

De eësjte revuuj woort in jannewari 1987 geprizzenteerd ònger de naam : “Laeve op de Lèntjheuvel”. ’t Zouwe veer oetveuringe waere. Dat ’t sjpraekwoord “On- bekènd maak ònbemind” op waorheid berös bewees ’t feit, dat allein ’t eësjte wiekend verkoch waor en veur ’t tweëde mer ’n gooj hònderd kaarte. Me zouw de zaak tot dinsdig bekieke en es de verkoup veur ’t tweëde wiekend dan nog ummer neet op gang waor gekòmme, zou me ’t via de gezèt laote annulere. Wat toen nao dat eësjte wiekend op gang kaom, waor ònversjtèlbaar. Me houw aevel zoa’ne prachtige revuuj op de plangke gebrach, dat sjmaondes de tillefoon biej Klein-Rouweler vanaaf sjmörges ach oer aan ein sjtök ringkelde. De kaarte vloge mit twintege tegeliek deur oet en òm ein oer sjmiddes waor ze oet- verkoch. De reaksies waore euverweldigend en ’t publiek woort belaof, dat ‘r euver tweë jaor weer ’n revuuj zouw waere opgeveurd. De hit van de aovend woort ’t leed “Lèntjheuvel, Lèntjheuvel” dat daonao door alle meziekkorpse woort gesjpeeld en noe nog ummer gesjpeeld wurd.